Systemy przeciwpożarowe

Administratorom budynków biurowych, przemysłowych i mieszkalnych oferujemy:

1. Stałą konserwację, przeglądy i naprawy systemów pożarowych:

 • Instalacji tryskaczowych
 • Hydrantów wewnętrzne i zewnętrznych
 • Pompowni pożarowych
 • Zbiorników zapasu wody
 • Systemów oddymiania i odprowadzania ciepła
 • Systemów wykrywania gazów
 • Systemów sygnalizacji i wykrywania pożarów
 • Systemów oświetlenia dróg ewakuacyjnych
 • Drzwi przeciwpożarowych
 • Gaśnic
 • Węży hydrantowych
 • Klap odcinających w kanałach wentylacyjnych
 • Przejść pożarowych
 • Bram pożarowych wraz ze sterowaniem

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP

2. Opracowujemy plany ewakuacji i przeprowadzamy próbne ewakuacje pracowników

3.  Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

4. Dostarczamy produkty z zakresu ochrony pożarowej;

 • Gaśnice
 • Koce gasnicze
 • Hydranty, szafki hydrantowe oraz ich wyposażenie
 • Armatury, złączki węże, nasady
 • Tablice i instrukcje BHP
 • Oznakowanie urządzeń pożarowych, tablice i instrukcje BHP
 • Apteczki