Administracja systemów informatycznych

Administrujemy systemami komputerowymi opartymi o produkty rodziny Windows Server oraz Linux.  Zakres naszych usług obejmuje:

  • instalację systemów operacyjnych i oprogramowania (także hurtowe instalacje nienadzorowane, pakiety MSI),
  • doradztwo w zakresie wybór odpowiednich rozwiązań informatycznych,
  • bieżącą administrację systemami serwer-klient,
  • rozwiązania w zakresie ochrony antywirusowej
  • pomoc użytkownikom
  • łączenie oddziałów naszych klientów w zintegrowaną sieć rozległą
  • atrakcyjny ryczałtowo-abonamentowy model płatności

KB Multiservice posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu usług serwerowych dla potrzeb małego i średniego biznesu.