Informatyzacja procesów biznesowych

Administratorom budynków biurowych, przemysłowych i mieszkalnych oferujemy stałą konserwację, przeglądy,  i naprawy wentylacji w zakresie:

  • Wentylatorów wentylacji mechanicznej
  • Automatyki sterującej wentylacją
  • Przeciwpożarowych klap odcinających
  • Regulacji dysz i anemostatów
  • Wymiany filtrów
  • Przeglądów kominiarskich wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

 

 

Czym jest informatyzacja procesów biznesowych?

Informatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest bezpośrednim następstwem komputeryzacji. W większości firm komputery są już od dawna obecne i wykorzystywane w codziennej pracy. Często jednak są to stanowiska wyposażone jedynie w system operacyjny, oprogramowanie biurowe i ewentualnie branżowe. Nawet jeśli te komputery są połączone w sieć, to wykorzystanie ich potencjału jest dalekie od ideału. Prowadzenie rejestru korespondencji, czy zamówień w arkuszu kalkulacyjnym zamiast na kartce papieru to komputeryzacja. Informatyzacja jest zautomatyzowaniem i przyspieszeniem procesu biznesowego przez jego odzwierciedlenie w programie komputerowym. Przykładem może być sklep internetowy, w którym klient widzi stany magazynowe, płaci online, drukowany jest list przewozowy i faktura, a pracownikom pozostaje zapakować towar i wysłać pod wskazany adres.
Jeśli firma rozpoczyna jakiś proces biznesowy (na przykład rozpoczyna działalność sklepu internetowego), proces ten może być od początku zinformatyzowany na podstawie istniejących programów do podobnej działalności.
Jeśli jednak firma posiada istniejący, nietypowy proces biznesowy, informatyzacja na podstawie istniejących rozwiązań informatycznych może być niewygodna i nieefektywna, gdyż wymagać będzie dostosowania procesu do istniejącego programu, a więc nie zawsze pożądanych zmian w sposobie prowadzenia biznesu w działającym przedsiębiorstwie.

KB Multiservice informatyzuje istniejące procesy biznesowe, budując narzędzia odpowiadające indywidualnym potrzebom naszych klientów.